Ayurveda Balance

Hvad er AyurVeda?

Ayurveda er først og fremmest en metode til at fremme sundhed og forebygge sygdom, ved at kombinere det mentale, det følelsesmæssige og det fysiske i en meningsfyldt helhed. Ayurveda er yogaens bagvedliggende sundhedstradition og verdens ældste sundhedssystem.

Ayurveda vejleder i, hvordan man på naturlig vis kan afbalancere fysiologien, aktivere kroppens indbyggede selvreparationsmekanismer, styrke sin naturlige modstandskraft mod sygdom og udvikle sig til et sundere, gladere og mere kompetent menneske.

Ayurveda spænder over områder som forebyggende medicin, anatomi, fysiologi, patologi, medicin, kirurgi, farmakologi, gynækologi, obstetrik, psykiatri, foryngelse og pædiatri, samt ernæringslære.

Ordet AyurVeda betyder Livets videnskab og stammer fra den urgamle Vediske tradition i Indien, hvor det har været praktiseret i mere end 5000 år. de senere år er Ayurveda blevet stærkt udbredt i den vestlige verden, og i 2022 anerkendte WHO Ayurveda som sundhedssystem. AyurVeda var forsømt og blevet udvandet igennem mange århundreder indtil 1980, hvor Maharishi Mahesh Yogi, grundlæggeren af Transcendental Meditation, samlede de ypperste og dygtigste eksponenter for AyurVeda for at genoprette denne urgamle viden i sin komplette og originale rene form i ét samlet system, der nu kaldes for Maharishi AyurVeda.  Maharishi AyurVeda er den originale, autentiske og komplette AyurVeda, i overensstemmelse med de gamle, klassiske tekster.

Hvad er Maharishi AyurVeda?

Ifølge læge Charlotte Bech formålet med Maharishi AyurVeda er at give holistisk, forebyggende og naturlig behandling til alle. Maharishi Ayurveda Wellness behandlinger fornyer kroppen og renser urenheder ud af celler og væv. Det giver mere Ojas (vitalitet), Prana (livsenergi) og Sattwa (renhed). Når man på den måde fremmer kroppens egne naturlige selvhelbredende mekanismer, fører det til bedre helbred og større velvære. MAV Wellness betyder velvære skabt ud fra årtusindgamle traditioner. Velvære på baggrund af en dyb indsigt i den menneskelige psyke og den menneskelige fysiologi. Velvære som samtidigt opliver og forynger. Formålet er at bevare og genskabe kroppens evne til at opretholde den indre balance i alle situationer.  Alle behandlinger levendegør kroppens egen indre intelligens – den indre kilde til sundhed, livskraft, visdom og kreativitet – og styrker på den måde kroppens egne naturlige helbredende kræfter. Det gælder specielt i de områder af kroppen og sindet, hvor der er opstået stivhed, tyngde-fornemmelse, smerter eller ubehag. Med MAV begynder intelligensen i kroppen at strømme frit og uhindret, så væv og celler igen begynder at huske deres funktion. Det er først og fremmest forebyggende, og det er dybest set personlig/åndelig udvikling. Vi afbalancerer de kræfter, som styrer processerne i den menneskelige fysiologi, for at fjerne hindringerne for at udvikle sig menneskeligt.

Inderen Maharishi Mahesh Yogi (som har bragt Transcendental Meditation til de vestlige lande) har i samarbejde med de bedste ayurvediske eksperter samlet de ayurvediske principper i deres oprindelige rene form. Denne formulering af den oprindelige ayurveda, kaldet Maharishi Ayurveda, omfatter 40 naturlige behandlings- og terapiformer uden negative bivirkninger, som kost, urter, lydterapi, yoga og meditation.

Se mere her om det unikke ved Maharishi AyurVeda: https://vimeo.com/253138713

Dokumentation

De klassiske ayurvediske tekster indeholder en viden om sundhed, man må klassificere som brugbar, fordi den har været anvendt i mange tusinder af år (time tested knowledge). 

Den ayurvediske viden bygger på intuitive erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed fra oldindiske vismænd og seere. Disse erkendelser er samlet i de originale klassiske ayurvediske tekster, der består af seks hovedværker, som hver er delt op i flere tykke bind, samt 10-15 sideværker. Den ayurvediske viden er derfor ikke opstået som følge af videnskabelige forskningsresultater, men det er derimod omvendt – teksternes mange tusinde år gamle indhold kan i dag underbygges af videnskabelige studier.

De omfattende positive resultater af Ayurveda er dokumenteret gennem mange hundrede videnskabelige forskningsarbejder ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden, og mange er publiceret i anerkendte fagtidsskrifter som Science, The Lancet, Scientific American, American Journal of Physiologi, Journal of Mind and Behaviour, og Journal of the Canadian Medical Association.

Kong Charles fra England og dronning Camilla har igennem mange år rejst regelmæssigt til Indien for at få ayurvediske behandlinger og i 2018 indviede de et ayurveda center i London. Kong Charles anbefaler at kombinere det bedste fra to verdener: Moderne lægevidenskab og Ayurveda.

Se hans præsentation her i anledning af en Ayurveda konference i Indien.

WHO bidrager til den globale accept af ayurveda, fordi fordi det er et holistisk sundhedssystem, der ser på individets liv som en helhed, både sjælen, sindet, kroppen, familien og omgivelserne, og derfor ikke bare retter sig mod den fysiske krop men også mod moralske og åndelige værdier. Og fordi systemet:
Har været anvendt med positive resultater i tusinder af år
Er holistisk og tager hele mennesket i betragtning
Er naturligt og ikke har negative bivirkninger – vel at mærke hvis det anvendes korrekt
Indeholder omfattende viden om sundhed, blandt andet fertilitet
Bygger på direkte erkendelser af sammenhænge omkring krop og sundhed·
Som metode er enkel og ukompliceret og ikke dyr at praktisere
I stort omfang er videnskabeligt dokumenteret
Er nyttig og praktisk

Læs mere her: WHO in the Global acceptance of Ayurveda 

De 5 elementer

Ayurvedisk menes hvert menneske, at bestå af fem grundlæggende elementer, der findes i universet: rum, luft, ild, vand og jord. Disse elementer kombineres i menneskekroppen for at danne tre livskræfter eller energier, kaldet doshas, som styrer, hvordan din krop fungerer: 

  • Vata dosha (rum og luft); 
  • Pitta dosha (ild og vand); 
  • Kapha dosha (vand og jord)

Alle arver en unik blanding af de tre doshaer, men den ene er normalt stærkere end de andre. Hver enkelt dosha styrer forskellige kropsfunktioner, og det menes, at dine chancer for at blive syg, og de sundhedsproblemer du udvikler, er forbundet med balancen i dine doshas.

Vata Dosha

VATA livsenergi styrer al bevægelse i kroppen – celledeling, åndedræt, kredsløb, fødens bevægelse gennem tarmsystemet, udskillelse af affaldsstoffer samt det konstante flow af nerveimpulser til og fra hjernen. Mennesker med Vata grundkonstitution er ofte kreative og inspirerende, spinkelt bygget og har en omskiftelig natur. I balance er de energiske, fantasifulde og indfølende. Ved ubalance har de tendens til angst, bekymring, usikkerhed, kronisk træthed og depression samt søvnproblemer, forstoppelse og kuldefornemmelser, samt leddegigt.

Pitta Dosha

Denne livsenergi styrer fordøjelsen, stofskiftet, regulerer kroppens varme, huden, synet, og mental skarphed. I balance er Pitta varm og tillidsskabende, en ledertype med god udstråling, samt en velfungerende fordøjelse. Figuren er middel og intens.

I ubalance: vrede og irritabilitet, utålmodighed og jalousi. Inflammationer og betændelsestilstande, eksem og uren hud, for meget mavesyre, samt problemer med at klare varme og sol. Tilbøjelighed til at udvikle tilstande som Crohns sygdom, hjertesygdomme, højt blodtryk og infektioner.

Kapha Dosha

Denne livsenergi giver struktur, sørger for sunde og velsmurte led og væskebalance. Den udtrykker sig især i slimhinder, mave og luftveje, i bi- og kæbe- og pandehuler samt smags- og lugtesansen. Figuren  er kraftigt bygget og med et robust væsen. I balance er de meget rolige, stærke, stabile og hengivne. Ude af balance har KAPHA tendens til sløvhed, virke omklamrende og til overvægt, kolesterolproblemer, væskeansamlinger, forkølelser, astma og allergi. Tendens til at kunne udvikle, kræft, diabetes, kvalme efter at have spist og fedme.

Alt hvad vi oplever og foretager os påvirker disse doshaer. Uhensigtsmæssig kost, adfærd og miljø bringer disse styremekanismer ud af balance, hvilket med tiden kan føre til sygdom. På samme måde kan man også med enkle regler og remedier bringe dem i balance igen. Hvis ubalancer opdages og behandles i tide, kan sygdom forebygges.